Privacy policy

Sabrezi Design, gevestigd aan Zwaanhoefstraat 106 4702LC Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zwaanhoefstraat 106
4702LC Roosendaal
+31646446184
info@sabrezidesign.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sabrezi Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sabrezi Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Sabrezi Design analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Sabrezi Design volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Sabrezi Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sabrezi Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Gegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd. Er bestaat een wettelijk plicht voor de bewaartermijn voor gegevens, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sabrezi Design deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sabrezi Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sabrezi Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat dezegeen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Google Analytics

Google Analytics valt volgens de Telecomwetgeving onder de uitzonderingen omdat deze cookie nauwelijks tot geen inbreuk geeft op uw privacy. Tevens is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie’. Dat betekent dat het cookie op je computer ‘Sabrezi Design.com’ bevat (in de bestandsnaam) en dat deze informatie officieel eigendom is van Sabrezi Design en niet van Google zelf. Deze cookie wordt dus in geen geval gebruikt voor advertenties of andere commercie. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sabrezi Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sabrezidesign.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sabrezi Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van onze collecties en ins en outs. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan een link om af te melden van de nieuwsbrieven. Via de winkel en online kunt u zich toevoegen aan de mailing list, enkel met uw persoonlijke toestemming. Uw gegevens blijven bewaard, totdat u zich afmeld van onze nieuwsbrief.


Persoonlijk account

Zodra u een account op onze website aanmaakt moet u informatie opgeven over uzelf. Met deze gegevens maken wij met uw toestemming een account aan, zodat u hiermee kunt inloggen en bij iedere bestelling niet telkens opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen. De gegevens zijn uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De informatie wordt bewaard, totdat u het account opzegt. Als u inlogt via uw account kunt u uw gegevens altijd veranderen indien gewenst.


Reclame

Wij houden u graag op de hoogte van onze collectie, acties en diensten. Dit gaat per e-mail en social media. U kunt zich via de link in de nieuwsbrief zelf afmelden voor de nieuwsbrief. Op social media, waaronder Instagram en Facebook, kan dit door middel van de ontvolgoptie of je kunt ons blokkeren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sabrezi Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sabrezidesign.com


Secure Sockets Layer (SSL)

Voor onze website maken wij gebruik van een SSL internetverbinding, waardoor al jouw informatie vertrouwelijk blijft en nooit leesbaar is voor derden. Onze website is dan ook herkenbaar aan de https://…. (https://www.sabrezidesign.com). Voor een SSL verbinding is een SSL certificaat vereist. Onze (mobiele) websites worden gehost door een provider met een dergelijk certificaat. Dat vinden wij belangrijk en wij voldoen hiermee ook aan het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Ook alle betalingen worden uitgevoerd via een beveiligd systeem met een beveiligd internetsysteem (te herkennen aan het “slotje”) in de adresbalk.

Sabrezi Design streeft ernaar om informatie op onze websites zo volledig en juist mogelijk weer te geven. Het kan echter voorkomen dat informatie op de website onvolledig of onjuist is. Sabrezi Design is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.